In bài này

Phác đồ Quân bình năng lượng - LY. Hoàng Chu

Phác đồ Quân bình năng lượng - Hoàng Chu
 Phác đồ quân bình năng lượng - Hoàng Chu

Phác đồ Quân Bình Năng Lượng có 9 sinh huyệt:

1. Sinh huyệt X (Đốt sống cụt)

2. Sinh huyệt A (Giao điểm L5 + S1)

3. Sinh huyệt E (Đốt số 9)

4. Sinh huyệt C (Đốt sống cổ số 7)

5. Sinh huyệt F (Chẩm Gáy)

6. Sinh huyệt H (Đỉnh đầu)

7,8,9. Sinh huyệt 103,106,300 trên trán

Phác đồ Quân Bình Năng Lượng bao giờ cũng được sử dụng trước tiên khi chữa bệnh để khai thông sự bế tắc trong cơ thể - Trong đó có suy nhược cơ thể suy nhược thần kinh.

Phác đồ Quân Bình Năng Lượng còn thay cho 3 phác đồ:

1. Hưng phấn (Thăng)

2. Ức chế (Giáng)

3. Tiêu viêm + Tiêu độc

Chú ý:

a/ Các vùng Sinh huyệt ở cột sống: Xoa dầu cù là (dầu gió hoặc cao) + hơ nóng

b/ Các Sinh huyệt hưng phấn Thần kinh ở trán: Xoay tròn + hơ

Lập phác đồ: 11-12-2002
Hoàng Chu 
 

(Diện Chẩn Việt) Phác đồ Quân Bình Năng Lượng thể hiện hiệu quả rất tốt trong quá trình điều trị các chứng bệnh Dương suy, thực hàn... Tuy nhiên cần cẩn trọng với các chứng hư hàn. Vì vậy cần khám và chẩn đoán kỹ, sử dụng kỹ thuật thích hợp trước khi thực hiện.

 © 08/2014 - www.dienchanviet.com