In bài này

Vô chiêu (dán cao Salonpas khắp mặt)

Giản thuật số 4 trong 32 giản thuật Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Vô chiêu là cách chữa theo tinh thần DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN, có nghĩa là ta chỉ dùng duy nhất một cách này để trị cho rất nhiều bệnh khác nhau. Khi nào đã dùng nó 3 lần mà không kết quả gì cả hay kết quả kém thì mới đổi qua cách khác hoặc làm ở nơi khác trong cơ thể, như: lưng, bàn tay, bàn chân, loa tai, da đầu.v.v...

Dựa trên lý thuyết TOÀN THỂ (hay TOÀN DIỆN) và CÁCH CHỮA BỆNH THEO SINH HUYỆT (có nghĩa là không cần phác đồ/đồ hình), Vô chiêu chủ yếu là dùng cho những trường hợp mà ta đã dùng các phác đồ hỗ trợ hoặc đặc hiệu mà không đạt kết quả tốt, và đặc biệt cho những người không hiểu hoặc không thích lý luận gì rắc rối, phức tạp, cũng như cho những người ít học hoặc mới học Diện Chẩn.

dán cao khắp mặt

Vô chiêu thể hiện bằng cách dán cao Salonpas khắpmặt, tức thay cho việc chỉ đánh trên mặt một ít huyệt theo phác đồ đặc hiệu hay hỗ trợ. Thực tế là khi sợ bệnh nhân đau hay để đỡ mất thì giờ tìm quá nhiều sinh huyệt trên mặt, bạn có thể dùng cây cào mini cào khắp mặt trước khi dò sinh huyệt. Việc dùng cào mini cào khắp mặt sẽ làm bớt đi số sinh huyệt ở phần nông của da mặt. Nhờ vậy chỉ còn lại một số sinh huyệt ở phần sâu của da mặt và ta sẽ chuyển qua dán cao để tác động vào số sinh huyệt này.

Tóm lại, qua kinh nghiệm mà cũng rất hợp lý, ta chỉ nên áp dụng cách chữa Vô chiêu khi nào ta đã dùng những cách đã có theo bài bản mà không hiệu quả. Hoặc gặp trường hợp bệnh đã lan ra khắp các cơ quan nội tạng trong cơ thể thì bấy giờ ta cần phải tác động toàn diện trên cơ thể theo lý thuyết TOÀN THỂ này.

DÁN CAO SALONPAS KHẮP MẶT trị được nhiều bệnh khó như mất ngủ kinh niên, u bướu vú, khô khớp gối… Tương đương với nhiều PĐ như Trị mất ngủ, Tiêu u bướu, Tiêu viêm, Trị liệt mặt…

DienChanViet.Com