In bài này

Diện Chẩn & Bấm Huyệt - Lương y Lý Phước Lộc

Lương y Lý Phước Lộc là một trong những người nghiên cứu Diện Chẩn từ rất sớm. Trải qua gần 40 năm khám phá và sáng tạo, thầy Lý Phước Lộc đã tích lũy những kinh nghiệm vô cùng quý báu kết hợp giữa bấm huyệt và Diện Chẩn. 

 Lương Y Lý Phước Lộc và Thuyết Đồng Ứng

Lương Y Lý Phước Lộc đã phát triển Thuyết Đồng ứng trên khắp cơ thể người và ứng dụng thuyết này một cách nhần nhuyễn và đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn lâm sàng. Các đồ hình Diện Chẩn được ông cụ thể hóa và mô tả bằng bằng các hình vẽ giúp cho người học dễ dàng tìm được các điểm đồng ứng phản chiếu.

 Thuyết Đồng Ứng cho rằng: Những gì giống nhau hay tương tự nhau thì có quan hệ với nhau. Cụ thể là những bộ phận có hình dạng giống nhau hay tương tự nhau đều có những tương quan, có thể ảnh hưởng hay tác động lẫn nhau.

Ví dụ : Sống mũi tương tự sống lưng nên có quan hệ với sống lưng (và ngược lại) hai cánh mũi có hình dạng tương tự như hai mông nên có ảnh hưởng đến mông. Gờ mày có dạng tương tự như cánh tay nên có liên quan đến cánh tay, ụ cằm có hình dạng như bọng đái nên có liên quan đến bọng đái...

Tìm huyệt trên cơ chế Đồng Ứng của thầy Lý Phước Lộc

Trong các Lớp học Diện Chẩn và Bấm huyệt được tổ chức, ông hướng dẫn tìm huyệt một cách rất đơn giản và dễ hiểu. Không chú trọng vào việc nhớ hết các tên huyệt hay các phác đồ kinh nghiệm. Việc tìm huyệt chủ yếu dựa trên các các nơi đồng ứng (đã được vẽ ra hay chưa được vẽ). Vì theo nguyên lý Đồng ứng những bộ phận trên cơ thể người cùng hình dáng với nhau thì có thể chữa cho nhau, và sinh huyệt cũng có thể tìm ngay ở những bộ phận này.

Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Lương y Lý Phước Lộc

Với phong cách truyền đạt giản dị, dễ hiểu. Các bài giảng của thầy Lý Phước Lộc thể hiện đầy sự tâm huyết đối với nghề và sự ân cần với các thế hệ học trò.

Dưới đây là những bài giảng về Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Thầy, mong rằng các bạn tiếp thu thêm để nâng cao tay nghề và ứng dụng hiệu quả nhằm giúp ích cho mọi người, nhất là người nghèo nhằm giúp họ khỏi bệnh mà không phải tốn tiền mua thuốc

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 01

tại Trung Tâm Trường Sinh Học 

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 02

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 03

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 04

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 05

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 06

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 07

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 08

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 09

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 10

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 11

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 12

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 13

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 14

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 15

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 16

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 17

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 18

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 19

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 20

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 21

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 22

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 23

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 24

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 25

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 26

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 27

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 28

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 29

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 30

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 31

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 32

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33a

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33b

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33c

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 34

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 35

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 36

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 37

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 38

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 39

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 40

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 41

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 42

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 43

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 44

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 45

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 46

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 47

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 48 Đau cột sống

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 49 Đau cột sống

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 50

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 51

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 52

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 53

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 54

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 55

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 56

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 57

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 58

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 59

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 60

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 61

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 62

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 63 Đặc Biệt Sự phối hợp

Thầy LPL-Đỗ Đức Ngọc Bs Tây Đông Y YouTube

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 66

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 67

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 68

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 69

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 70

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 71

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 72

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 73

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 74

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 75

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 76

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 77

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 78

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 79

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 80

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 81

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 82

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 83

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 84

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 85

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 86

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 87

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD88 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD89 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD90 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD91 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD92 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube 2

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD93 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTub

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

 Hãy học cách tự chữa bệnh cho mình, rất nhẹ nhàng, không dùng thuốc mà kết qủa thần kỳ không ngờ khỏi bệnh nhanh chóng, cần phổ biến đến mọi người pp Đồng Ứng Trị Liệu của thần y Lý Phước Lộc

 Video dạy chữa bệnh theo pp. Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

 Lời nói đầu của Thầy Đỗ Đức Ngọc :

 Điểm đặc biệt của Thầy Lý Phước Lộc là Thầy đã khàm phá ra cơ thể có sẵn kho thuốc qúy nó tự chữa khỏi bệnh, khi cơ thể bị bệnh, mặc dù chúng ta có thể chưa biết tên bệnh nó là gì, thì hệ thống nội dược trong cơ thể mà tây y gọi là système de l'endocrine cũng đã sản xuất ra thuốc chữa bệnh đó rồi và thuốc đó nó được cất dấu nằm ở những điểm đối xứng hay đồng ứng là nơi không đau, khi chúng ta tìm ra, tay chúng ta chạm vào chỉ một trong các điểm đối xứng hay đồng ứng đó nó cho cảm giác đau, thì nơi đó chính là thuốc, chúng ta chỉ việc dùng ngón tay day vào đó hết đau thì bệnh chúng ta khỏi.

 Như vậy, việc của chúng ta là phải tìm xem thuốc chữa bệnh cho cơ thể chúng ta được cất dấu ở đâu để tìm ra nó, day vào đó để khỏi bệnh, thì công việc tìm những điểm cất dấu thuốc trên người không phải là dễ tìm, phải mất nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu, nhưng may thay Thầy Lý Phước Lộc đã nghiên cứu và tìm ra những điểm cơ thể cất dấu thuốc tự chữa bệnh đó rất dễ dàng và đã hệ thống hóa nó bằng phương pháp đồng ứng trị liệu, giúp chúng ta tìm ngay ra được điểm cất thuốc của cơ thể để chữa đúng vào bệnh mà không bị phản ứng phụ. 

 Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu Corresponding response therapycủa Thầy Lý Phước Lộc dễ học dễ thực hành nhẹ nhàng mang lại kết qủa nhanh bất ngờ mà mọi người không phải là thầy thuốc, chưa từng học ngành y, ai cũng có thể tự chữa khỏi bệnh cho chính mình, cho những người thân trong gia đình và bạn bè xa gần không phải tốn tiền thuốc. 

 Thầy là người Việt Nam đầu tiên trên thế giới phát minh ra phương pháp này, đã đi giảng dạy và truyền bá khắp năm châu mà hiện nay ngành y chính thống chưa có, Thầy xứng đáng là vị tổ khai sáng phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khuyến khích đến mọi người hãy tự học theo tài liệu của Thầy để nối tiêp kế thừa một phương pháp chữa bệnh tuyệt vời lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

 Video 1  https://youtu.be/S_Kv6UfMfk0

 https://drive.google.com/file/d/1MH5IhkmbjIdHcAljwzEzWkncHEgUAXEd/view?usp=sharing

Video 2  https://youtu.be/cJ9UYveb1RQ

 https://drive.google.com/file/d/11wRzBkLCc-pvW40l5ugOPlIETITqshIb/view?usp=sharing

Tiểu sử (Biography) Thầy Lý Phước Lộc

Thầy Lý Phước Lộc sinh năm Giáp Thân tại làng Phước Hải tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa)
Master Ly was born at Phước Hải Village in Phước Tuy Province.

1965 – 1966 : Sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn
Student at Saigon Science University

1966 – 1975 : Sĩ quan Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
Air Force Officer of The Republic of Vietnam

1981 – 1995 : Thành viên nhóm Nghiên Cứu Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi
Quốc Châu

Member of the group called Research and Improvement of Face
Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap)

1995 : Định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang California
Settled in California, USA

Thầy Lý Phước Lộc bắt đầu phổ biến và phát triển Việt Nam Đồng Ứng Liệu Pháp
từ năm 2012 ở Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc ...

Master Ly has disseminated and evolved Ly’s Corresponding Therapy since 2010 in
The United State of America, Canada, Germany, France, Holland, Belgium,
Switzerland, the Czech Republic, and other countries.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIỆT-NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP (VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP)
(INTRODUCTION TO LY’S CORRESPONDING RESPONSE THERAPY)

A. Tiểu sử (About the writer)
Thầy Lý Phước Lộc nguyên là đệ tử của Thầy Bùi Quốc Châu và cũng là thành viên của nhóm
Nghiên Cứu & Phát Triển Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp (DCĐKLP Bùi Quốc Châu) trong
thập niên 80. Qua nhiều năm nghiên cứu LÝ ĐỒNG ỨNG, Thầy Lộc đã hệ thống hóa và xây
dựng Việt Nam Đồng Ứng Liệu Pháp (VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP), một phương pháp đơn giản và rất hiệu quả
tìm Sinh-Huyệt khắp toàn thân để điều trị những rối loạn chức năng của cơ thể mà không
cần dùng thuốc, dầu, cao dán (salonpas), kim châm, hay dụng cụ, v.v.
Master Loc Phuoc Ly was a student of Master Chau Quoc Bui and a member of the group
called Research and Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan
Lieu Phap) in the 1980’s. After several years of studying the law of Corresponding
Response, Master Ly has systemized and developed “Ly’s Corresponding Response
Therapy,” a simple and very effective method that searches for acupressure points, called
Sinh-Huyệt, on the entire body to treat or alleviate ailments and physiological disturbances
without the need of medication, medical oil, therapeutic wraps, needles, or any other
means.


B. Nguồn gốc (History)
VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP đã được hình thành dựa trên ba nguồn y-học chính:
Ø Dân gian : Cạo gió, Giác hơi, Chích Lễ
Ø Cổ truyền : Châm cứu, Bấm Huyệt
Ø Hiện đại : Cơ thể học

Corresponding Response Therapy was developed based on three medicine sources:
Ø Vietnamese Folk Medicine: such as Cạo Gió (a method of using either a piece of
ginger, a coin, or a hard-boiled egg to rub the back and the chest of patients in order
to clear stagnation and re-stimulate Qi/blood flow), Giác hơi (cupping therapy),
Chích Lễ (a method of pricking or piercing specific points on the surface of body and
squeezing out “bad” blood)

 • Ø Eastern Ancient Medicine: such as acupressure and acupuncture
  Ø Modern medicine: Physiology and Anatomy

II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP
A. Đồng Ứng Trị Liệu Pháp
1) Phương pháp điều trị những bệnh chứng không dùng thuốc, không dùng kim châm, hay
dụng cụ.
2) Chủ yếu bằng những phương tiện cơ hữu của bản thân: Ngón tay, Bàn tay, Cùi chỏ, Gót
chân, v.v. Người trị bệnh vẫn có thể dò tìm, tác động chính xác vào Sinh Huyệt theo Lý
Đồng Ứng.
B. Lý Đồng Ứng
1) Theo Học Thuyết Âm Dương: Vạn hữu Không ngoài Âm Dương. Âm Dương tuy Dị mà
Tương Đồng. Chúng có thể hóa giải hay hổ tương, cùng phát triển, tồn tại theo quy luật
của Vũ Trụ.
2) Mọi cơ quan Tạng Phủ của con người cũng theo quy luật Âm Dương. Chúng có mối
tương quan mật thiết với nhau trong một khối thống nhất.
C. Sinh Huyệt (SH)?
1) Sinh huyệt là biểu hiện bất thường hay là Điểm nhạy cảm nhất của cơ thể khi cơ thể đã
& đang có bệnh. * Chúng thường xuất hiện một cách có hệ thống.
2) Khi SH được phát hiện và tác động kịp thời, hiện tượng Cảm Ứng xảy ra ngay tức khắc
như một Lực Đòn Bẩy đẩy đi những Rối loạn chức năng của cơ thể một cách kỳ diệu.
3) SH có ba dạng:
· Thống điểm
· Biểu hiện khác thường (mụn nhọt đỏ/ trắng, chỉ máu v.v.)
· Bất Thống điểm
D. Tìm Sinh Huyệt (SH) như thế nào?
1) Như đã nói SH là một biểu hiện thông tin bệnh lý, đồng thời là cửa ngõ của sự khai
thông khí huyết, tái lập lại những trật tự của cơ thể. Do vậy ĐƯTLP lấy SH làm cơ sở cho
việc Chẩn Trị; và công việc Chẩn Trị thường xảy ra đồng lúc.
2) Việc Chẩn Trị này đạt được Hiệu quả đến đâu tùy thuộc vào sự hợp tác & cảm thông
giữa bệnh nhân và người điều trị.
3) Dựa vào thuyết Âm Dương, Tam Tài, Lý Đồng Ứng, Sinh Huyệt được xác định theo ba
yếu tố: Đồng Hình, Đồng Thế, và Đồng Thể.
· Đồng về Hình: Đồng Dạng
· Đồng về Thế: Động/Tĩnh, Cao/Thấp, Co/Thẳng, v.v.
· Đồng về Thể: Mềm/Cứng, Thô/Láng, Mỏng/Dày, v.v.
Thí dụ:
· Chỏ/Gối, Khuỷu/Kheo, Cổ tay/Cổ chân/Cổ gáy/Cổ Họng, v.v.
· Bụng/Kheo/Khuỷu, Ót/Gót, Nách/Háng, Mông/Vai/Gót, v.v.

E. Quan Điểm
1) Bệnh trạng có hai loại:
Ø Bệnh Chứng: Rối loạn Chức Năng
Ø Bệnh Tật: Tổn thương cụ thể (thuộc tiến trình Sinh, Lão, Bệnh, Tử)
2) Khi nhận định được SH, ai cũng có thể chữa được bệnh cho chính bản thân, gia đình, và
người thân không phân biệt tuổi tác, Nam hay Nữ.
3) *** Không ai chữa bệnh cho Mình bằng chính Mình ***
F. Tính Năng
Ø Đơn Giản - Hiệu Quả - Nhanh Chóng - Tự Nhiên - Dễ Học - Dễ Hành - Tự Tin
G. Phương Châm
Ø Phòng Bệnh hơn Chữa Bệnh
Ø Cứu Mình- Cứu Người

Đồng Ứng Trị Liệu Pháp là gì?
Môn học chữa bệnh theo lý Đồng Ứng để tìm Sinh huyệt điều chỉnh lại những rối loạn chức năng của cơ thể.

Sinh Huyệt (SH )?

 • SH là điểm nhạy cãm nhất của cơ thể tuỳ không & thời gian ứng hiện một cách có hệ thống 
 • Sinh huyệt ( S H ) được xem là  nơi báo bệnh đồng thời là điểm chửa trị của cơ thể đã & đang cần đến . Nói khác đi SH có hiệu năng : Chẩn Trị đồng lúc .

SH thường xuất hiện duới 3 dạng :  

 • Điểm cực đau ( thống điểm ) 
 • Những biểu hiện bất thường như : Mụn nhọt trắng , đỏ ..., Tàn hương , chỉ máu , điểm nổi cộm v/v ...
 • Điểm không đau bất thường .

Phương tiện cần dùng khi tìm huyệt 
Đôi bàn tay , các ngón tay  của người chẩn trị là chủ yếu .


Tìm SH như thế nào ? 

Dựa vào 3 nguyên tắc : 

 • Đồng hình : Khớp theo khớp ,Chỏ / Gối , Khuỹu / Khoeo , Ót / Gót  v/v...
 • Đồng thế  :  Cao theo cao , thấp theo thấp , ngữa theo ngữa v/v ...
 • Đồng  thể  : Cứng , mềm , Thô ,Láng ,Sâu , cạn v /v ...


Sinh huyệt , A thị huyệt , Kỳ huyệt có khác nhau ?  Không khác .

Tại sao khi tìm được SH lại tác động 7 lần?

Số 7 là Con số ước lượng để tránh sự quá liều khi tác động đồng thời là con số mang ý nghĩa thoát khổ ( Bệnh Khổ ) .

Link video đầy đủ các bài giảng của Thầy Lý Phước Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCfRJUx1mLq9ANY929puo-fA

@ Diện Chẩn Việt Tổng Hợp