In bài này

Một kinh nghiệm dùng bộ thiếu dương

 Một BN khai đau gối trái, không duỗi thẳng chân được. Chẩn đoán: viêm khớp gối. Điều trị theo phương hướng này hơn 1 tuần chỉ giãm mà không khỏi hẳn. Tình cờ BN vươn vai và phát hiện ra khớp vai trái của mình cũng đau nhẹ và không đưa tay thẳng tay lên bằng tay phải được. Tôi xoay qua hơ bộ Thiếu Dương, huyệt tỉnh và nguyên của hai kinh Tam Tiêu và Đởm; mỗi huyệt 3 lần. Chỉ một lần điều trị này, bệnh khỏi hoàn toàn.

Vì đây là bệnh thuộc kinh cân Thiếu Dương Đởm và Tam Tiêu. Bên ngoài rất giống với viêm khớp nhưng bản chất bên trong thì khác hẵn nên các bạn thấy không có bộ Tiêu Viêm mà gối và vai vẫn hết sưng đau. Nếu không học về bệnh chứng kinh Cân, khó lòng thành công hoàn toàn nhanh chóng như vậy.
Nếu không biết, cố chữa, quá tay, sẽ sinh thêm chứng khác cho gối và cho tổng thể của BN.

 Tác giả: Lương y Tạ Minh
 © 12/2013 - www.dienchanviet.com