In bài này

Thơ Diện Chẩn

DIỆN CHẨN THI

Diện Chẩn ra đời ở VIỆT NAM
QUỐC CHÂU là Ngọc Quý hơn Vàng
Nước Nghèo đa bệnh dân còn túng
Bấm bụng chịu đau than với Dàng

Bao đêm trăn trở một ước mơ
Tìm phương hữu hiệu dụng đơn sơ
Giảm bớt nỗi đau cho Đồng Loại
Diện Chẩn ra đời như trong mơ

Sống mũi sống lưng ứng nghiệm rồi
Miệng kia là rốn ruột quanh Môi
Trái Tim nằm giữa sơn căn đó
Ta tác động vào bệnh sẽ lui

Đôi lưỡng quyền kia trông mới vui
Hai gò Bồng Đảo đứng song đôi
Đôi hàng my lượn cong hình nỏ
Tựa cánh tay giang cứu độ Đời

Vị Đường Tăng xưa đi lấy kinh
Qua bao cạm bẫy lũ Yêu Tinh
Nhờ có Tề Thiên cây Gậy Thánh
Cùng chiếc Bồ cào của Đệ Trư

Còn lũ Yêu quái ở trong Ta
Gây đầy Bất Hạnh bao Đời qua
Là loại Phong Tà loài Khuẩn độc
Đang hàng Ngày hành hạ Dân Ta

Nay cũng Bồ Cào Que dò Thánh
Biến Đồ Hình nào kém phép Thần Thông
Một loạt đòn cào gõ tiến Công
Cùng thế lăn tả xung hữu đột

Lũ Yêu quái toát Mồ hôi hột
Ta dán bùa chấm dứt cuộc giao tranh
Hôm qua đau nay Bệnh đã lành
Những Nụ cười nở trên môi Người Bệnh

Là phần thưởng cho người Thầy DIỆN CHẨN
Và tự hào TRÍ TUỆ VIỆT NAM TA.

Ghi chú : dán bùa(dán cao)

Hà nội 1993
LƯƠNG Y: ĐỒNG XUÂN TOÁN