In bài này

Giảm đau tổng quát

 Với Diện Chẩn - Điều khiển Liệu pháp thì việc giảm đau không khó, hầu hết trường hợp chỉ cần day,lăn,cào, hay gõ,búng vào sinh huyệt phản chiếu (hoặc đồng ứng) nơi đang bị đau khoảng 2 phút là êm hay giãm nhiều.

Nhưng thực tế không ít lần chúng ta gặp một cơn đau ngoan cố đến mức day,cào….vv…mỏi tay, thậm chí nổi cáu làm thật mạnh đến trầy da rướm máu hơ đến phồng da mà cơn đau vẫn “trơ trơ như đá,vững như đồng”…..vẫn…“trơ gan cùng tuế nguyệt”..!!!??? 

Giảm đau bằng Diện chẩn

 Các bạn cần biết điều này: nếu đã tìm ra sinh huyệt (SH), đã làm đủ kiểu,dùng đủ các kỹ thuật của DC mà không giãm đau được thì………

1.      Đúng là đã tìm đúng SH nhưng không đúng vùng cần tác động.

2.      Cái đau này có một cường độ cao quá ngưỡng điều chỉnh của Diện Chẩn.

Vậy, bạn cần thay đổi :

1.      Với trường hợp 1, bạn tìm vùng cần tác động theo bài “Làm sao để đạt tứ đắc, sau đó dò SH trong vùng này theo kỹ thuật thích hợp.

2.      Nếu đã làm theo như trên 2-3 phút mà vẫn không hiệu quả, bạn nên uống thuốc giãm đau, đợi thuốc ngấm (độ 30 phút), bạn lập lại thao tác nêu trên. Hiệu quả giãm đau sẽ cao và nhanh hơn chỉ có thuốc.
nếu vẫn không thành công, bạn nên nhập viện..........để tìm cho ra nguyên nhân gây ra cơn đau quái ác đó....

Trong mọi trường hợp, bạn nên day các huyệt sau đây trước khi tác động vào SH : 124 + -, 34+ -, 106, 26. Đây là bộ huyệt an thần giãm đau tổng quát cho toàn thân.

 Tác giả: Lương y Tạ Minh
 © 12/2013 - www.dienchanviet.com