In bài này

3 bước đơn giản Diện Chẩn giảm 10cm vòng eo

 Cô đi học Diện Chẩn về việc đầu tiên là giảm béo cho ông xã. Lúc đầu định dùng lăn ngải đồng đôi để lăng nhưng nhớ tới lời dặn là không dùng ngải cho người huyết áp cao. Thế là cô chỉ sử dụng mỗi cây lăn Cầu gai đôi to để hướng dẫn ông xã tự lăn. Mỗi ngày lăn 3 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 phút. Đến giờ sau hơn một tháng vòng bụng chú đã giảm 10 cm. Chú đã cúi xuống buộc dây giầy dễ dàng. Cô chú rất vui mừng và cảm ơn Diện Chẩn.

Nhân tiện đây mình viết bài hướng dẫn chi tiết các bước mà mình đã hướng dẫn cô;

 Giảm béo bước 1: Dùng lăn cầu đinh đôi lớn lăn dọc khắp bụng hai từ trên xuống, xen kẽ là lăn ngang vùng bụng dưới; 15 phút.

Video hướng dẫn:

Giảm béo bước 2: Dùng lăn cầu gai đôi to cũng lăn như vậy

Giảm béo bước 3; Dùng lăn ngải đồng đôi cho ngải vào trong lăn khắp vùng bụng khoảng 20 phút.

Một ngày làm 3 lần là tốt nhất, nếu không ngày một lần. Làm đủ được 3 bước trên thì càng tốt, không thì có dụng cụ nào làm dụng cụ đó không bắt buộc phải làm hết cả 3 bước trên.
Lưu ý: người huyết áp cao thì không làm bước 3.

Các động tác lăn của Diện Chẩn không những làm giảm béo lấy lại vóc dáng thon thả cho cả nam và nữ mà nó còn có tác dụng rất lớn trong việc tập thể dụng cho các cơ quan nội tạng, đào thải chất độc tích tụ trong bụng, làm ấm vùng bụng dưới và điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ.

(Vũ Văn Hội)
——-
Diện Chẩn là phương pháp phòng & điều trị bệnh hiệu quả do Gs.TSKH Bùi Quốc Châu phát minh năm 1980 tại tp.HCM. Phương pháp này cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực massage, làm đẹp.
——

Giảm 7cm vòng eo trong 2 tuần cho đàn ông

Park Hang Seo VN đi học Diện Chẩn, đã giảm 7cm vòng eo trong 15 ngày bớ bà con nhé... ^^
Ai bảo đàn ông không có quyền eo thon?!
1. Dùng lăn ba trục cán dài lăn hai bên eo 20 phút
2. Dùng lăn ngải đồng đôi lăn trực tiếp tại vùng cần giảm eo 20 phút ---Thế thôi --Ngon...hi hi...
Dụng cụ mà ông Seo sử dụng ở đây nhé: https://bit.ly/2vg7kAK...

----------

Xem thêm Lớp học Diện Chẩn thường xuyên khai giảng.

Đăng ký trực tuyến:

%20%20Nhân%20tiện%20đây%20mình%20viết%20bài%20hướng%20dẫn%20chi%20tiết%20các%20bước%20mà%20mình%20đã%20hướng%20dẫn%20cô;%20%20%20Giảm%20béo%20bước%201:%20Dùng%20lăn%20cầu%20đinh%20đôi%20lớn%20lăn%20dọc%20khắp%20bụng%20hai%20từ%20trên%20xuống,%20xen%20kẽ%20là%20lăn%20ngang%20vùng%20bụng%20dưới;%2015%20phút.%20%20Video%20hướng%20dẫn:%20%20
%20%20Giảm%20béo%20bước%202:%20Dùng%20lăn%20cầu%20gai%20đôi%20to%20cũng%20lăn%20như%20vậy%20%20Giảm%20béo%20bước%203;%20Dùng%20lăn%20ngải%20đồng%20đôi%20cho%20ngải%20vào%20trong%20lăn%20khắp%20vùng%20bụng%20khoảng%2020%20phút.%20%20
%20%20Một%20ngày%20làm%203%20lần%20là%20tốt%20nhất,%20nếu%20không%20ngày%20một%20lần.%20Làm%20đủ%20được%203%20bước%20trên%20thì%20càng%20tốt,%20không%20thì%20có%20dụng%20cụ%20nào%20làm%20dụng%20cụ%20đó%20không%20bắt%20buộc%20phải%20làm%20hết%20cả%203%20bước%20trên.%20Lưu%20ý:%20người%20huyết%20áp%20cao%20thì%20không%20làm%20bước%203.%20%20Các%20động%20tác%20lăn%20của%20Diện%20Chẩn%20không%20những%20làm%20giảm%20béo%20lấy%20lại%20vóc%20dáng%20thon%20thả%20cho%20cả%20nam%20và%20nữ%20mà%20nó%20còn%20có%20tác%20dụng%20rất%20lớn%20trong%20việc%20tập%20thể%20dụng%20cho%20các%20cơ%20quan%20nội%20tạng,%20đào%20thải%20chất%20độc%20tích%20tụ%20trong%20bụng,%20làm%20ấm%20vùng%20bụng%20dưới%20và%20điều%20hòa%20kinh%20nguyệt%20ở%20phụ%20nữ.%20%20(Vũ%20Văn%20Hội)%20——-%20Diện%20Chẩn%20là%20phương%20pháp%20phòng%20&%20điều%20trị%20bệnh%20hiệu%20quả%20do%20Gs.TSKH%20Bùi%20Quốc%20Châu%20phát%20minh%20năm%201980%20tại%20tp.HCM.%20Phương%20pháp%20này%20cũng%20được%20sử%20dụng%20rộng%20rãi%20trong%20lĩnh%20vực%20massage,%20làm%20đẹp.%20——%20%20Giảm%207cm%20vòng%20eo%20trong%202%20tuần%20cho%20đàn%20ông%20
%20%20Park%20Hang%20Seo%20VN%20đi%20học%20Diện%20Chẩn,%20đã%20giảm%207cm%20vòng%20eo%20trong%2015%20ngày%20bớ%20bà%20con%20nhé...%20^^%20Ai%20bảo%20đàn%20ông%20không%20có%20quyền%20eo%20thon?!%201.%20Dùng%20lăn%20ba%20trục%20cán%20dài%20lăn%20hai%20bên%20eo%2020%20phút%202.%20Dùng%20lăn%20ngải%20đồng%20đôi%20lăn%20trực%20tiếp%20tại%20vùng%20cần%20giảm%20eo%2020%20phút%20---Thế%20thôi%20--Ngon...hi%20hi...%20Dụng%20cụ%20mà%20ông%20Seo%20sử%20dụng%20ở%20đây%20nhé:%20https:/bit.ly/2vg7kAK...%20----------%20%20Xem%20thêm%20Lớp%20học%20Diện%20Chẩn%20thường%20xuyên%20khai%20giảng.%20%20Đăng%20ký%20trực%20tuyến:%20https:/forms.gle/HRRcru3LqYbD4HRo6%20Chi%20tiết:%20http:/dienchanviet.com/lop-hoc/lop-hoc-dien-chan-co-ban%20%20%20tel:%200915156715%20%20⚽️%20Park%20Hang%20Seo%20VN%20đi%20học%20Diện%20Chẩn,%20đã%20giảm%207cm%20vòng%20eo%20trong%2015%20ngày%20bớ%20bà%20con%20nhé...%20^^">https://forms.gle/HRRcru3LqYbD4HRo6

Chi tiết: http://dienchanviet.com/lop-hoc/lop-hoc-dien-chan-co-ban 
 tel: 0915156715

⚽️ Park Hang Seo VN đi học Diện Chẩn, đã giảm 7cm vòng eo trong 15 ngày bớ bà con nhé... ^^