In bài này

5 bước đơn giản Diện Chẩn khắc phục chứng rối loạn tiền đình

 Trong thời gian ứng dụng Diện Chẩn thì mình nhận thấy Diện Chẩn Bùi Quốc Châu hỗ trợ khắc phục rối loạn tiền đình khá hiệu quả. Có người đến mặt mày xây xẩm đã chữa mấy tháng không khỏi. Làm Diện Chẩn thay đổi từng ngày và trong 4 ngày đã bình phục hoàn toàn.

Các bước thực hiện chữa rối loạn tiền đình như sau;

Bước 1: dùng búa đầu gôm gõ xung quang tai, thấy chỗ nào đau gõ nhiều hơn; khoảng 5-10 phút.

Bước 2: dùng ngải cứu hơ quanh tai, chỗ nào hút nóng hơ tại đó 3 lần liên tiếp

Bước 3: dùng lăn cầu gai đôi nhỏ lăn dọc hai bên vai vùng cơ thang và dọc hai bên đốt sống cổ khoảng 10 phút.

Bước 4: dùng cào to cào khắp da đầu từ mí tóc trán ra sau khoảng 10 vòng

Bước 5: dán cao bộ ổn định thần kinh, thêm huyệt 74, lưu cao 2h.

Lặp lại các bước trên ngày 3 lần.

Các kỹ thuật tác động trên đều được thực hành tại lớp Diện Chẩn căn bản do mình hướng dẫn, lớp thường xuyên khai giảng tại; http://dienchanviet.com/lop-hoc/lop-hoc-dien-chan-co-ban

Chúc bạn thành công!

Vũ Văn Hội

#roiloantiendinh #vuvanhoi #dienchanbuiquicchau #dienchanviet