In bài này

Đau nhức khớp cổ, bả vai, cánh tay không nhấc lên được.

TRỢ GIÚP BẠN ĐÂY 2:
ĐAU NHỨC CÁC KHỚP XƯƠNG VÙNG CỔ, HAI BẢ VAI, CÁNH TAY ĐAU KHI NHẤC LÊN ĐƯỢC, TAY TÊ, KHÓ CỬ ĐỘNG.
PHÁC ĐỒ:
 Cào đầu da đầu bằng lược hoặc đũa inox, vạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, lăn kĩ cổ gáy, sau đó hơ day 2 bên cột sống cổ, lăn vạch 2 bả vai, lăn xuôi xuống tay.
 Tìm điểm đau ở bả vai thông khu vực âu. tay tê, đau vai.
Bước 1:
 Ấn bộ bổ âm huyết +45 – 300 – 22 – 127 – 63 – 113 – 7 – 17 – 64 – 50 – 1 – 45 – 37 – 73 – 300 – 0
Bước thứ 2:
 cào đầu + vạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết.
 Day ấn 41 – 50 – 233 – 40 – 37 – 481 – 85 – 87 để giải độc gan tỳ.
 Day ấn 26 – 61 – 3 – 38, vạch kĩ 2 cung mày , vừa vạch, vừa hơ đến hết đau và nóng thì dừng.
 Day ấn 34 – 124 – 103 – 106
 Lăn từ hai vai xuống tay
 Lăn kĩ lưng, hơ hai bên cột sống
 Day ấn và tìm điểm đau quanh 2 bả vai. Hơ hai khuỷu tay, cổ tay kẽ ngón tay lăn kĩ.
 Day ấn 22 – 127 – 63 – 113 – 7 – 17 – 64 – 50 – 1 – 45 – 290 – 37 – 300 – 34 – 124 – 0
Kết quả: Sau 3 tuần chữa, BN khỏi hoàn toàn, người nhẹ nhõm, ăn ngủ tốt, da mặt sáng.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi thu nhận được trong quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm này cùng mọi người.