In bài này

Bộ quy tắc cơ bản về các quyền sở hữu trí tuệ của tác giả, chủ sở hữu - Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Bùi Quốc Châu

Ngày 14/08/2014 Trên Website dienchan.com của GS.TSKH Bùi Quốc Châu đã công bố văn bản về các quyền sở hữu trí tuệ của tác giả và đồng thời là chủ sở hữu Bùi Quốc Châu.  

Dưới đây là toàn bộ văn bản: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

BỘ QUY TẮC CƠ BẢN

VỀ CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TÁC GIẢ, CHỦ SỞ HỮU – GIÁO SƯ TIẾN SĨ KHOA HỌC BÙI QUỐC CHÂU

 - Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp ngày 28/09/1979;

- Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật ngày 24/07/1971;

Hôm nay, ngày  tháng   năm 2010 tại Tp.Hồ Chí Minh, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tôi - người có tên như sau:

Họ tên: BÙI QUỐC CHÂU               

CMND số: 020067299

Chức danh: Giáo sư – Tiến sĩ Khoa học  (GS TSKH)

Địa chỉ:16 Ký Con, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 3990 4662   Website: www.dienchan.com   ; www.tuchuabenh.com

Là tác giả, là chủ sở hữu các tác phẩm khoa học, công trình khoa học (gọi tắt là tài sản trí tuệ) có các tên khác nhau như sau:

1. Diện chẩn (Dien Chan)

2. Diện chẩn, Điều khiển liệu pháp (Face Diagnosis – Cybernetic Therapy), gọi tắt là Facytherapy hay Facythérapie.

3. Diện chẩn - Điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu (Diagnostique faciale – Thérapie cybernétique Bui Quoc Chau).

4. Diện chẩn Multifléxologie Bùi Quốc Châu (Dien Chan – Multiréfléxologie Bui Quoc Chau hay Dien Chan – MultiréfléxologieBQC) 

5. Diện chẩn, Diện châm (Dien Chan- Dien Cham).

6. Diện châm (Dien Cham). 

7Tuyển tập đồ hình Diện chẩn - Điều khiển liệu pháp và xoa bóp Việt Nam(Sélection de schémas du Dien Chan - Thérapie cybernétique et Massage vietnamienne).

8. Chữa bệnh trên bàn tay, ngón tay, bàn chân, ngón chân và những đồ hình mới theo nguyên tắc đồng ứng trong phương pháp Diện chẩn (Traitement sur les mains, les doigts, les pieds, les orteils et les nouvelles schémas basées sur le principe similitude de forme dans la méthode Dien Chan).

9. Huyệt trên mặt (huyệt BQC) (Points BQC sur le visage).

10. Âm dương khí công (Ying Yang Qi Gong).

11. Thể dục tự ý (Auto gymnastic meditation).

12. Thai giáo Việt Nam.

13. Phương pháp chữa vô sinh.

14. Phương pháp ngừa thai.

15. Ẩm thực dưỡng sinh.

16. Phương pháp tiết thực (nhịn ăn) nhằm giải độc cho cơ thể để giảm cân, giảm béo, trẻ hóa (tóc đen, da mịn…).

17. VietMassage: bí quyết làm đẹp và trẻ lâu (chống lão hóa).

18.Dục lạc kinh: bí quyết làm trẻ lâu và khỏe mạnh thông qua sinh hoạt tình dục đúng phép, bảo vệ hạnh phúc gia đình.

19. Lý thuyết nhiếp ảnh dựa trên kinh Dịch và các nguyên lý trong phương pháp Diện Chẩn.

20. Các công trình khoa học khác cũng do GS TSKH Bùi Quốc Châu phát minh, sáng chế, như: các dụng cụ VinaMassage; các kỹ thuật trị bệnh mới đã được đăng ký tác quyền: chữa bệnh qua màn hình điện thoại di động, laptop, vi tính, máy chụp ảnh (Ảnh công), chữa bệnh bằng cách đọc số huyệt trên mặt và trên cơ thể (Niệm công) trong Thập nhị huyền công.v.v…

21. Các hình ảnh, phim đĩa, băng từ, truyền thông đa phương tiện, vật dụng có tính liên quan đến tên các phương pháp của GS TSKH Bùi Quốc Châu và tên cá nhân.

22. Các bài thơ, bản nhạc, logo và các câu chuyện hay tiểu thuyết viết về Diện Chẩn.

Bộ quy tắc cơ bản này thiết lập các chính sách của Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Bùi Quốc Châu về những vấn đề liên quan tới tài sản trí tuệ thuộc sở hữu hợp pháp của GS TSKH Bùi Quốc Châu và sự cần thiết phải bảo hộ một cách có hiệu quả và toàn diện tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu với những điều khoản như sau:

 ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. GS TSKH Bùi Quốc Châu tôn trọng tài sản trí tuệ của những người khác và yêu cầunhững người sử dụng tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu cũng phải tôn trọng như vậy.

2. Bộ quy tắc cơ bản này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước, tổ chức và cá nhân người nước ngoài cũng phải chấp hành và đáp ứng các điều kiện của bộ quy tắc này.

3. Việc bảo hộ tài sản trí tuệ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thế giới. Thời gian bảo hộ là vô thời hạn. 

ĐIỀU 2: NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

1. GS TSKH Bùi Quốc Châu có quyền công bố cho phép hoặc không cho phép  người khác sử dụng tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu.

2. Các quyền liên quan tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu do GS TS Bùi Quốc Châu độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện.

3. Tổ chức và cá nhân nào khai thác, sử dụng những gì có liên quan đến tài sản trí tuệ và danh tính của GS TSKH Bùi Quốc Châu (cũng như các thương hiệu đã được GS TSKH Bùi Quốc Châu đăng ký bản quyền) bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào đều phải xin phép và trả tiền tác quyền cho tác giả Bùi Quốc Châu với mức giá trị tối thiểu là 10% trên tổngsố tiền mà tổ chức, cá nhân thu được do sử dụng, khai thác tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu.

 4. Người thừa kế tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu được hưởng các quyền thừa kế theo quy định của pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế.

 ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

1.Các trường hợp khai thác, sử dụng tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền bao gồm những việc việc sử dụng, khai thác, phổ biến… tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu với mục đích phi thương mại, làm từ thiện, không thu tiền dưới bất cứ hình thức nào.

2. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu quy định tại Khoản 1/Điều 3 vừa nêu phải thông tin minh bạch, đầy đủ về tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu.

 ĐIỀU 4: HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châuhoặc mạo danh GS TSKH Bùi Quốc Châu.

Trường hợp tổ chức hay cá nhân nào cố tình đặt ra và sử dụng tên gọi (hay danh từ chuyên môn liên quan) tương tự như các phương pháp của GS TSKH Bùi Quốc Châu đã đặt ra, hoặc thêm thắt, sửa đổi một phần cho khác đi đối với nguyên bản những gì GS TSKH Bùi Quốc Châu đã đăng ký tác quyền với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và đã sử dụng trước (Vd: Diện chẩn thành Diện châmPhản xạ thần kinh đa hệLiệu pháp phản xạ thần kinhViệt Y đạo thành Việt Y pháp.v.v…), tất cả cũng đều bị coi là vi phạm tác quyền của GS TSKH Bùi Quốc Châu.

2. Khai thác, sử dụng tài sản trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu mà không được phép của GS TSKH Bùi Quốc Châu cũng như không trả tiền tác quyền, quyền lợi vật chất khác cho GS TSKH Bùi Quốc Châu theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế.

 ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

1. Quyền sở hữu trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

2. Cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu phải chấm dứt hành vi xâm phạm, chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế; trường hợp có yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.

3. Bộ quy tắc cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ của GS TSKH Bùi Quốc Châu này có hiệu lực kể từ GS TSKH Bùi Quốc Châu xác lập và được văn phòng công chứng/luật sư chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Bộ quy tắc cơ bản này chỉ được thay đổi, bổ sung bởi chính GS TSKH Bùi Quốc Châu xác lập và được chứng thực của văn phòng công chứng/luật sư.

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 1  tháng  7 năm 2010

           TÁC GIẢ - CHỦ SỞ HỮU

         GS TSKH BÙI QUỐC CHÂU 

 -----------------------------------

(Diện Chẩn Việt) Chúng tôi những người quản trị của website DienChanViet.Com luôn tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của tác giả Bùi Quốc Châu và các tác giả khác. Các bài viết đăng trên Diện Chẩn Việt đều ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả.

Mục đích của chúng tôi là phổ biến kiến thức về một phương pháp chữa bệnh hiệu quả, độc đáo, ít tốn kém đem lại lợi ích cho cộng đồng. Đúng như chủ trương cao cả của GS.TSKH Bùi Quốc Châu:  "Biến bệnh nhân thành thầy thuốc, biến người bệnh thành người chữa bệnh cho chính mình.

Mặt khác chúng tôi thiết nghĩ: Ngày càng có nhiều trang web đăng tin về Diện Chẩn thì đó chính là cái lợi cho sự phát triển của Diện Chẩn và đem lại lợi ích cho xã hội. Điều quan trọng là định hướng được các thông tin này phải minh bạch rõ về tác giả và tính chính xác các thông tin mà tác giả muốn truyền tải.

Và đó còn là niềm tự hảo về một công trình y học tuyệt vời do chính người Việt sáng tạo nên.

 © 08/2014 - www.dienchanviet.com