In bài này

Đầu

 Chấn thương sọ não và hôn 

1.  Day ấn H.127, 53, 63, 19, 50, 37, 39, 106, 103, 126, 0. Và hơ các huyệt.

2.  Gõ và hơ H.26, 38, 156- , 7-, 50, 3-, 61- , 290-, 16-, 37 và thêm bộ vị chấn thương.

 Nhức đỉnh đầu

1.  Day ấn H.103, 50, 87, 51, 61, 87, 127, 19, 37.

2.  Hơ vùng H.103 ho ặc H.126.

3.  Hơ đầu ngón tay giữa (của bàn tay trái).

4.  Hơ đầu gu xương ngón giữa (của bàn tay trái nắm lại).

5.  Lăn các đầu ngón tay chụm lại.

 Nhức đầu một bên

1.  Day ấn H.240, 278.

2.  Day ấn H.320, 131, 235, 41, 437.

3.  Day ấn H.41, 184, 100, 180, 61, 3, 54, 55, 56, 51, 130.

4.  Nhức nửa đầu bên phải: hơ nửa mu bàn tay bên phải (bàn tay nắm lại).  Hoặc hơ

cạnh phải đốt đầu ngón giữa.

5.  Nhức nửa đầu bên trái: hơ nửa mu bàn tay bên trái (bàn tay nắm lại).  Hoặc hơ

cạnh trái đốt đầu ngón giữa.

 Mỏi cổ gáy

1.  Hơ gõ H.240 hoặc H.195.

2.  Hơ , lăn vùng Ấn đư ờng và Sơn căn.

3.  Day ấn vùng H.422.

4.  Lăn đầu gờ mày.

5.  Hơ lăn vùng cổ tay ngoài, hoặc xoa dầu cù là rồi vuốt mạnh nhiều l ần vùng cổ tay trái (dưới ngón tay cái) độ vài phút.

6.  Hơ khoảng giữa ngón tay giữa và ngón tay chỏ (của bàn tay trái).

 Nhức cổ gáy

1.  Day ấn H.139, 278, 16, 287.

2.  Day ấn H.34, 97, 98, 99, 100, 477.

3.  Day ấn H.22, 235, 127, 63, 19, 50, 1, 37, 61.

4.  Hơ và lăn vùng H.26 hoặc hơ cổ tay ngoài bàn tay trái.

Nhức trán

1.  Day ấn H.103, 106, 60, 39, 127, 51, 61, 26.

Nhức thái dương

1.  Nếu nhức một bên, hơ thái dương đối xứng.  Ho ặc hơ góc móng tay giữa bên đau.

2.  Nếu nhức hai bên hơ cả hai bên.

Nhức đầu xây xẩm

1.  Dùng cây cầu gai đôi nhỏ lăn hai cung mày rồi lăn dài xuống H.8 sẽ hết chóng mặt.

Nhức đầu như búa bổ

1.  Day ấn H.34, 16, 14, 180, 185, 195, 191.

Rèn trí nhớ

1.  Gõ H.124, 34, 106, 103.

2.  Để rèn trí nhớ và luyện trí thông minh cho các cháu nhỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ nên dùng đầu ngón tay giữa gõ vào H.103 độ 2-30 cái.  Nếu là người lớn cần gõ thêm H.300+.

3.  Day ấn H.60, 50, 1, 106, 103, 124, 34.

 Rối loạn tiền đình

1.  Day ấn H.124, 34, 65, 189, 3.

2.  Day ấn H.127, 63, 8, 60, 65, 103, 0.

Tâm thần phân liệt

1.  Gõ và hơ H.103, 106, 300, 126, 127, 19, 50, 37, 1, 290.

 Tóc rụng

1.  Day ấn H.127, 145, 103.

2.  Day ấn H.50, 37, 39, 107, 175.

3.  Day ấn H.156, 258, 175, 39.

4.  Day ấn H.300, 1, 45, 3, 0.

5.  Cào đầu (rảnh là cào, độ vài ngày là hết rụng tóc). Cào đầu còn giúp cho đầu hói mọc lại tóc.

Chìa Khóa Vạn Năng - Trần Dũng Thắng
© 01/2014 - www.dienchanviet.com